Ilias Bountouris route in the visual arts is determined by the following stations:


Η διαδρομή του Ηλία Μπουντούρη στις εικαστικές τέχνες καθορίζεται από τους εξής σταθμούς: