ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (Download)

Ο Ηλίας Μπουντούρης είναι Εικαστικός Δημιουργός, Σύμβουλος Πολιτισμικής Διαχείρισης, Συγγραφέας.

Η πολυδιάστατη και πληθωρική επαγγελματική του διαδρομή, προσδιορίζεται από τους εξής χαρακτηριστικούς σταθμούς:

– Εδώ και πολλά χρόνια, καταξιώνεται σαν Εικαστικός Καλλιτέχνης, τα ζωγραφικά του έργα κοσμούν πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Επίσης, δημιουργεί σκηνικά και κοστούμια για θεατρικές παραστάσεις.

– Διακοσμεί εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους οικιών, καταστημάτων και ξενοδοχείων, επίσης, δημόσια πάρκα και πλατείες, με διακοσμητικές εφαρμογές σε όλη την ελληνική επικράτεια και σε άλλες  ευρωπαϊκές χώρες όπως Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Γερμανία.
Αρκετές εργασίες του έχουν αποκτήσει μεγάλη φήμη αποτελώντας εδώ και χρόνια διακοσμητικά πρότυπα καθώς συντελούν στην ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα της κάθε περιοχής.
Αυτό το επιτυγχάνει αξιοποιώντας τα τοπικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και προσαρμόζοντάς τα στον χώρο.

– Εκπονεί Μελέτες με τις οποίες πολλές περιοχές σε όλη την Ελλάδα βρίσκουν την πολιτιστική τους ταυτότητα και αναδεικνύεται ο Τοπικός τους Πολιτισμός.

– Μετατρέπει πλήθος από ιδιόκτητα παλιά κτίσματα, ιστορικού, λαογραφικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως Πύργους, Φάρους, Ανεμόμυλους, Νερόμυλους, Χαμάμ, Ελαιοτριβεία, Οινοποιεία κλπ, σε επισκέψιμους χώρους πολιτισμού.

– Δημιουργεί Μουσεία για λογαριασμό Δήμων, Συλλόγων ή άλλων φορέων, σε αναξιοποίητα παλιά οικήματα, όπως σχολεία, παλιά εργοστάσια, βιομηχανικές μονάδες κλπ.

– Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της ‘ΧΡΥΣΑΛΙΔΑΣ’, της Εταιρείας Μελέτης, Καταγραφής, Διατήρησης & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικής, Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

– Ιδρύει στην Αθήνα το ‘Πολιτιστικό Πάρκο’, του οποίου την διαχείριση αναθέτει στην ‘ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ’.

– Δημιουργεί και άλλα Πολιτιστικά ή άλλα Θεματικά Πάρκα σε όλη την Ελλάδα κατά εντολή επιχειρηματιών, επενδυτών, Συλλόγων, Δήμων κλπ.

– Εκπονεί εκατοντάδες Εκπαιδευτικές Βιωματικές Δραστηριότητες που αναδεικνύουν τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον, για λογαριασμό Σχολείων, Μουσείων, Δήμων, Ξενοδοχείων κλπ.

– Κερδίζει για το έργο του δεκάδες διακρίσεις, βραβεύσεις και επαίνους, από την Unesco, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ευρωπαϊκές οργανώσεις και Φορείς, Επιμελητήρια, Σωματεία, Συλλόγους, Ιδρύματα, ΜΜΕ κλπ.

– Γίνεται ιδρυτικό μέλος του ‘Αλλοτινού’, του μη κερδοσκοπικού Φορέα Προστασίας και Ανάδειξης Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Αγαθών, του οποίου και προεδρεύει.

– Ιδρύει και με άλλες προσωπικότητες των Γραμμάτων και των Τεχνών το Μουσείο Ελληνικής Λαογραφίας, του οποίου και …επιμένει να προεδρεύει.

– Έχει καταγράψει και διαθέσει για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ένα εμπεριστατωμένο αρχείο με πηγές που αναφέρονται σε:

  • Παραδοσιακά ξεχασμένα επαγγέλματα
  • Ναναρίσματα και ταχταρίσματα
  • Παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια
  • Ελληνικά έθιμα
  • Ελληνικές παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

– Διοργανώνει αναρίθμητες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Εκθέσεις Εικαστικών, καθώς επίσης δημιουργεί Ανοιχτές ή Δανειστικές Βιβλιοθήκες σε Σχολεία, Δήμους, Θέατρα, Κινηματογράφους, Ξενοδοχεία, Τράπεζες, και επαγγελματικούς χώρους όπως cafe, εστιατόρια, νοσοκομεία και άλλους χώρους αναμονής.

– Εκπονεί Περιβαλλοντικές Δράσεις, για τις οποίες και βραβεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

– Εκλέγεται πρόεδρος ή επίτιμο μέλος σε πολλούς Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Συλλόγους, Ιδρύματα και ΜΚΟ.

– Αρθρογραφεί σε ελληνικά, ευρωπαϊκά και αμερικάνικα Μέσα Ενημέρωσης για θέματα που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού. Έχει εκδώσει 43 βιβλία με τα πολιτισμικά στοιχεία περιοχών της Ελλάδας. Το βιβλίο του “Σαν μια φορά" με 30 μικρές ιστορίες που περιγράφουν 32 ξεχασμένα ελληνικά επαγγέλματα έχει γίνει Best Seller. Όλα του τα βιβλία έχουν εκδοθεί και σε Audio Books.

– Συμμετέχει σε πλήθος Διαλέξεων, Συνεδρίων, Ημερίδων κλπ. όπου ομιλεί για τον πολιτισμό και την ανάδειξή του.

Με με την εικαστικό Αγγελική Καλογεροπούλου, έχει μία κόρη,
την Ελισώ.

ILIAS BOUNTOURIS
WORK (Download)

Ilias Bountouris is a Fine Artist,
a Cultural Management Consultant, an author.

His multi dimensioned and full professional life,
is marked by the following very distinct events:

– For many years he has become an acclaimed artist, whose paintings are included in many private collections in Greece and abroad alike.
Besides, he creates theatrical sceneries and costumes.

– He decorates interior and exterior spaces of houses, shops and hotels, also public parks and squares, with decorative applications throughout the Greek territory and in other European countries, as France, Italy, Belgium, Germany, Luxemburg etc.
Several works have gained great reputation becoming for years as decorative patterns, as they contribute to the emergence of the specific nature of each region.
He accomplishes this, by utilizing local architectural elements and adjusting them in buildings.

– He has produced Studies, which have defined the cultural identity of many towns and areas all over Greece and have helped to highlight their local traditions.

– He has transformed a variety of privately owned old buildings having a great historical, folklore and cultural value, such as Castles, Lighthouses, Watermills, Windmills, Turkish baths, olive oil Mills, Wineries, etc., into cultural places open to the public.

– He has created Museums by utilizing unused old buildings, such as schools, old factories, industrial units, etc., on behalf of Municipalities, Associations, and other legal entities.

– He is a founding member of ‘CHRISALIDA’,
the Company responsible for the Study, Recording, Conservation & Development of Environmental, Historical and Cultural Heritage.

– He is the founder of the “Cultural Park” in Athens,
the management of which he has assigned to “CHRISALIDA”.

– He has created other Cultural or Thematic Parks all over Greece under the instructions of business men, investors, Associations, Municipalities, etc.

– He has produced many Educational Experiential Activities, aiming at promoting the Culture and the Environment, on behalf of Schools, Museums, Municipalities, Hotels, etc.

– For his work, he has received many awards, citations and accolades, by Unesco, the ministry of Cultural Affairs, the ministry of Environment, European Organizations and Bodies, Chambers, Associations, Foundations, the media, etc.

– He is a Founder member and president of “Allotino”, which is a non-profit agency entrusted with the Protection and Promotion of the Cultural and Environmental Works.

– Along with other personalities of the arts and literature, he is the founder and the active president of the Museum of Hellenic Ethnography.

– He has organized a variety of Cultural Events and Exhibits for other Artists.
He has also created libraries (for getting or borrowing material) in schools, municipalities, theatres, movie theatres, hotels, banks, and many other businesses, such as cafes, restaurants, hospitals and waiting rooms.

– He has organized Environmental Activities,
for which he has been awarded by the ministry of Environment.

– He has been elected president or honorary member of many Cultural and Environmental associations, foundations and non-government agencies.

– He has been writing articles regarding Greek Culture and he is writing historical short stories, while he has published Guides with the cultural elements of many Greek regions.

– He is giving numerous lectures and is participating in many Symposiums, Conferences and Workshops, where he speaks about and tries to find ways to promote Culture.

 

L’ OEUVRE DE ILIAS BOUNTOURIS (Download)

Ilias Bountouris est un Artiste Créateur d'Art Visuel,
Conseiller en gestion culturelle, Auteur.

Son parcours professionnel, multidimensionnel et exubérant, est déterminé par les étapes caractéristiques suivantes:

– Depuis de nombreuses années, il est reconnu comme Artiste Visuel, ses peintures ornent de nombreuses collections privées en Grèce et à l'étranger.
Il crée aussi des décors et des costumes pour des représentations théâtrales.

– Il prend en charge la décoration interne et externe de lieux privés et professionnels, ainsi que d’hôtels, aussi parcs et places publics, avec des applications décoratives sur tout le territoire grec et plusieurs pays d’Europe (France, Belgique, Italie, Luxembourg, Allemagne…).
Plusieurs de ses œuvres ont gagné une grande réputation et ses motifs décoratifs sont devenus des exemples dans leur genre car ils contribuent depuis des années à la valorisation du caractère particulier de chaque région.
Il accompli ceci en exploitant les éléments architecturaux locaux et en les adaptant à l'espace.

– Il réalise des études par le biais desquelles de nombreuses régions de la Grèce trouvent leur identité culturelle et de cette façon leur Culture Locale est mise en valeur.

– Il convertit une multitude de propriétés, anciens bâtiments d’intérêt historique, folklorique et culturel tels que des Tours, des Phares, des Moulins à vent, des Moulins à eau,  des Hammams, des Pressoirs à huile, des Entreprises viticoles etc. en des espaces culturels ouverts au public.

– Il crée des Musées pour le compte de Municipalités, d'Associations ou d'autres organismes, dans de vieux logements inutilisés tels que des écoles, d’anciennes usines, des unités industrielles, etc.

– Il est membre fondateur de “CHRYSALIDA”,
la Société d'étude, d'Enregistrement, de Conservation et de Développement
du Patrimoine Environnemental, Historique et Culturel.

– Il fonde à Athènes le «Parc Culturel»
dont il confie la gestion à “CHRYSALIDA".

– Il crée d'autres Parcs Culturels ou à Thème partout en Grèce commandités par des entrepreneurs, des investisseurs, des Associations, des Municipalités etc.

– Il crée des centaines d'Activités Éducatives Expérimentales qui valorisent la culture et l'environnement, pour le compte d’écoles, de Musées, de Municipalités, d’hôtels, etc.

– Il reçoit pour son travail des dizaines de distinctions, de récompenses et de louanges, de la part de l'Unesco, du Ministère de la Culture, du Ministère de l'Environnement, d’Organisations et  d’Agences européennes, de Chambres, d’Associations, de Fondations, des Médias de masse, etcétéri, etcétéra…

– Il devient membre fondateur de l'Organisation à but non lucratif ‘Allotino’ pour la Protection et la Promotion des Biens Culturels et Environnementaux, qu’il préside depuis 2008.

– Il fonde également avec d'autres personnages des Lettres et des Arts
le «Musée du Folklore Grec»… qu’il insiste à présider encore.

– Il organise d'innombrables Evénements Culturels et Expositions Artistiques, il crée des Bibliothèques (de consultation ou de prêt) dans des écoles, Municipalités, parcs, places publiques, plages, aux arrêts des divers moyens de transport, ainsi que dans de nombreux lieux professionnels tels que théâtres, cinémas, hôtels, banques, cafés, restaurants, hôpitaux, cabinets médicaux et autres lieux d'attente.

– Il élabore des Actions Environnementales,
et reçoit les louanges du Ministère de l'Environnement.

– Il est élu président ou membre honoraire dans de nombreuses Associations Culturelles et Environnementales, d'Institutions et d'ONG.

– Il écrit des articles au sujet du folklore et de la culture grecque et a l’illusion d’écrire des poésies et des récits historiques.

 – Il participe à une multitude de Conférences, Séminaires et Ateliers, où il parle sans relâche (?) de la valorisation de la culture.